VÅRE DYR

Stacks Image 88
Stacks Image 120
Stacks Image 122

Bildene
  • Øverst, dverghermelinen Gomle
  • Over, rosettmarsvinet Birger
  • Til høyre, kanarifuglen Pipp, som vi hadde da vi bodde i Rochester, USA i 1995
Det Andersenske hjem preges av disse karakterene

Det finnes to mennesker i dette huset, men adskillig flere dyr:

Noen av de dyrene vi har hatt, har enten dødd eller flyttet:

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver