Bilder fra våre liv

Menig 12, etterhvert korporal, Andersen

Menig 12, etterhvert korporal, Andersen