Bøker
Dette er en del av bøkene Bjørn har skrevet eller bidratt til gjennom karrieren:
Performance management.jpg
Topp.jpg
Benchmarking norsk.jpg
IMEC Book.jpg
Benchmarking US.jpg
IMG_0002.jpg
IMG_0001.jpg
Endringsledelse.jpg
Mps-bok.jpg
Benchmarking svensk.jpg
BPI toolbox.jpg
IMG_0004.jpg
IMG_0003.jpg
IMG.jpg
Performance Measurement Thai.jpg
RCA 2nd Ed.jpg
BPIT Russian Ed.jpg
Mat foretagets prestation.jpg
BPIT 2nd Ed.jpg
Mapping Work Processes.jpg
Corporate Governance.jpg
Making Essential Choices.jpg
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver